2.1. ROI là gì? RI là gì? || Divisional Performance & Transfer Pricing

0
11ROI là gì? RI là gì? || Divisional Performance & Transfer Pricing

Giải thích bản chất của ROI và RI trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận trong 1 tổ chức.

Xem bài viết tại:

Nguồn:https://argibank.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here