25/2: NAPAS miễn, giảm phí dịch vụ chuyển tiền online | VTC1VTC1 | Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) cho biết, từ ngày 25/02, NAPAS sẽ triển khai chương trình miễn, giảm phí dịch vụ cho các tổ chức tín dụng.

——————————
📱 Tải VTC Now trên iOS:
📱 Tải VTC Now trên Android:
💻 Đăng ký YouTube VTC Now:

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • Là dv chuyển tiền này sẽ k biết đc ai là người gửi cho mình hả ad ơi ?

    Anh Cao March 23, 2020 2:31 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *