AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ

0
9AGRIBANK CHI NHÁNH THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ
💓💓🎉🎉🎉💗💗
Với nhận thức sản phẩm, dịch vụ đóng vai trò rất quan trọng góp phần thành công của hệ thống ngân hàng, ngay từ đầu năm 2019, ngân hàng Agribank chi nhánh Tp.Quảng Ngãi đã tập trung vào phát triển các sản phẩm thanh toán, các dịch vụ tiền gửi, sản phẩm cho vay và hệ thống cung cấp dịch vụ. Vì thế, 6 tháng đầu năm 2019 lợi nhuận từ nguồn thu dịch vụ khởi sắc, tăng vượt bậc so với năm 2018 và gần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2019.

Nguồn:https://argibank.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here