AGRIBANK VÌ TƯƠNG LAI XANH

0
23“Vì tương lai xanh”- mục tiêu xuyên suốt từ nhận thức đến hành động của gần 40.000 Agribankers chung tay cùng ngành Ngân hàng thực hiện thành công Chiến lược quốc gia của Việt Nam về kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Hành động từ những điều nhỏ nhất cùng hiện thực hóa mục tiêu chiến lược tăng trưởng xanh và bền vững.

Nguồn:https://argibank.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here