Bạn có thể làm gì với một chiếc thẻ ATMBất cứ thẻ nhựa nào cũng có thể làm như vậy, bạn có thể sử dụng trong các trường hợp bất khả kháng nhưng lưu ý là kẻ xấu cũng có thể làm như vậy. Hãy làm thêm chốt cửa bên trong nhé!

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *