Bảo hiểm nhân thọ – tại sao và như thế nào? | Câu Chuyện Hôm Nay |Chỉ có 8-10% dân số Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ, trong khi, con số này ở các nước phát triển có thể lên tới 80%. Thực trạng này cho thấy tiềm năng to lớn của thị trường bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam nhưng đồng thời, nó cũng phản ánh những hạn chế của bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam.

Nguồn:https://argibank.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://argibank.com/bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *