Bảo hiểm thất nghiệp quy định mới nhấtCác sai phạm thường gặp khi thanh kiểm tra thuế 

Kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp 

Bảng cân đối số phát sinh cách lập và kiểm tra 

Cách kiểm tra sổ sách, trước khi nên báo cáo tài chính

Kiểm tra báo cáo tài chính trước khi nộp 

Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu CTT25 AC 

Lịch nộp các loại báo cáo, thuế năm 2017 mới nhất 

Kế toán không nộp, nộp chậm báo cáo cho thông kê có bị phạt không

Biện pháp khắc phục hóa đơn đầu vào chưa thông báo phát hàng hoặc chưa đến hạn sử dụng

Các lưu ý khi lập thông báo phát hành hóa đơn và bc tình hình sử dụng HĐ

Chỉ cần thông báo phát hành hóa đơn trước 2 ngày là được sử dụng

PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT, SỬ LÝ CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BẢN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO THÔNG TƯ 200 NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG

Báo cáo tài chính ảo
 
Phân biệt xóa bỏ và hủy hóa đơn trong báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Cách kiểm tra sổ sách, trước khi nên báo cáo tài chính

Điều kiện trích lập các khoản dự phòng kế toán, kế toán xây dựng

Chương I Dự toán công trình là gì 

Quy định mới về trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, nợ phải thu khó đòi

Cách khắc phục khi sổ kho không khớp với sổ cái tài khoản kho 

Thông tư 173 về đăng ký tài khoản ngân hàng 

Các tài khoản lưỡng tính trong kế toán doanh nghiệp 

Làm thế nào biết ghi nợ tài khoản nào ghi có tài khoản nào 

Có cần đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ -Tài khoản 511

Xác định kết quả kinh doanh Tài khoản 911

Tài khoản 154 theo thông tư 133
 
Tài khoản 242 theo thông tư 133

Cách hạch toán tài khoản 128, Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Kết cầu và nội dung phản ảnh của tài khoản 821, 8211, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

Kết cấu và nội dung tài khoản 623, chi phí sử dụng máy thi công

Tài khoản 515, định khoản doanh thu hoạt động tài chính

Tài khoản 622, chi phí nhân công trực tiếp

Tài khoản 511, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Tài khoản 512, doanh thu bán hàng nội bộ

Tài khoản 242, chi phí trả trước dài hạn

Tài khoản 642, chi phí quản lý doanh nghiệp

Tài khoản 811, chi phí khác

Tài khoản 142, chi phí trả trước ngắn hạn

Tài khoản 635, chi phí tài chính

Tài khoản 111, tiền mặt

Tài khoản 112, tiền gửi ngân hàng

Tài khoản 621, chi phí nguyên liệu, vật liệu

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

 • Dọc không rõ lạo còn dọc l dọc là n cần doc cho chuânt

  Kg Nk March 24, 2020 1:26 am Reply
 • e lam cty cu 11thag roi nghi.va lam cong ty moi den jo dc 3 nam.nhug e co nghi thai san 6 thag vay e co bi tru 6 thag nghi sinh ko

  Kimanh Hoang March 24, 2020 1:27 am Reply
 • ho khau thuong cua em o dac lac .em di lam o sai gon ,sau khi nghi viec ,em muon ve phu quoc kien giang dang ky lanh tien bao hiem that nghiep co duoc kg ?

  Phan Duong Doj Vo Tan March 24, 2020 1:27 am Reply
 • Dkm lưới bị cắt ak đọc như cứt

  Thái Nam March 24, 2020 1:27 am Reply
 • Đọc đã chán tốt nhất là đánh vần cho nhanh

  Ha Ngo Thi March 24, 2020 1:27 am Reply
 • em nghi lam duoc 2thang thi e tim duoc viec lam moi.chua lanh bhtt lan nao vay khi lm cty moi bhtt cty cũ cua em co duoc cộng dồn tiep hay khong ạk

  Han Nguyen March 24, 2020 1:27 am Reply
 • Cho e hoi.e muon rut bhtn o dia phuong thi co can phai dang ky bhtn noi minh lam viec roi chuyen ve que khong a

  Hai Phamthihai March 24, 2020 1:27 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *