Các khoản tính đóng và không tính đóng BHXH -Thuế TNCNCác khoản phụ cấp không không tính đóng BHXH năm 2019 bao gồm những gì? Các khoản chi lương và phụ cấp nào thì phải nộp và không phải nộp BHXH, thuế TNCN. Điều kiện ghi nhận các khoản chi phí được trừ. Từ đó rút ra được các biện pháp, cách tối ưu chi phí bảo hiểm xã hội, tối ưu chi phí thuế tncn cho DN mình

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • Anh ơi gửi giúp em xin hợp đồng CVT dịch vụ vào email: thanhthuy10186@gmail.com

    Thanhthuy Diem March 19, 2020 12:55 pm Reply
  • a ơi cho em hỏi là phụ cấp vượt khung, phụ cấp giáo viên có phải đóng BHXH ko ạ ?

    Cún Hiên March 19, 2020 12:55 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *