CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ CHI TRẢ CỦA BẢO HIỂM NHÂN TH

0
7⛔️⛔️⛔️ CÁC TRƯỜNG HỢP LOẠI TRỪ CHI TRẢ CỦA BẢO HIỂM NHÂN THỌ ⛔️⛔️⛔️
✍️ Điều khoản loại trừ trong Hợp đồng bảo hiểm cho phép doanh nghiệp bảo hiểm từ chối trả tiền bảo hiểm trong những trường hợp đi ngược lại với đạo lý xã hội.
✍️ Việc quy định điều khoản loại trừ xuất phát từ những lý do sau:
👉 Bảo vệ các giá trị đạo đức, trật tự xã hội cần được thừa nhận và bảo vệ;
👉 Bảo vệ doanh nghiệp khỏi việc mất khả năng thanh toán do những rủi ro gây thiệt hại lớn, trên diện rộng và không có quy luật rõ ràng. Việc bảo vệ doanh nghiệp khỏi trường hợp mất khả năng thanh toán cũng chính là bảo vệ quyền lợi của khách hàng;
👉 Đảm bảo sự công bằng giữa mức phí đóng và quyền lợi được nhận đồng thời đảm bảo mức phí hợp lý (không quá cao), giúp nhiều người có thể tham gia bảo hiểm.
🤔🤔🤔 Khi có hợp đồng bảo hiểm, hầu hết người tham gia đều không đọc kỹ các điều khoản loại trừ, dẫn tới các trường hợp tranh chấp khi sự kiện bảo hiểm xảy ra. Các doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động dưới sự giám sát của luật pháp, và dựa trên hợp đồng bảo hiểm, do đó người tham gia cần đọc kỹ điều khoản để tránh nhầm lẫn. 🌳🌳🌳

Nguồn: https://argibank.com

Xem thêm bài viết khác: https://argibank.com/bao-hiem

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here