Chứng khoán phái sinh. Phần 4. Giao dịch thực tế (Ký quỹ)Chứng khoán phái sinh phần 4. Ký quỹ tại VSD
Để nhận tài liệu trong video các tài liệu khác, đăng ký tại:

Liên hệ mở tài khoản và hỗ trợ đầu tư:
Đại diện: Nguyễn Đăng Sơn- Sđt: 091.848.2608/ Skype: dangsonhvnh
Tham gia group CKPS trên fb để không bỏ lỡ những tài liệu chúng tôi chia sẻ nhé:

FB:
Website:

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • làm thêm video nữa bạn ơi. rất thú vị cảm ơn bạn

    Congtuan Nguyen March 19, 2020 7:05 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *