Chương 1- Tổng quan về thị trường chứng khoán

3
65Thị trường chứng khoán
Chương 3: Công ty chứng khoán – Quỹ đầu tư – Công ty quản lý quỹ
– Công ty chứng khoán thực hiện các nghiệp vụ nào
– Quy trình giao dịch chứng khoán
– Giới hạn đầu tư của công ty chứng khoán
– Phương pháp bảo lãnh phát hành chứng khoán? Vai trò của tổ chức bảo lãnh phát hành?
– Quỹ đầu tư dạng đóng, dạng mở? Xác định NAV của CCQ?
– Lợi ích của đầu tư thông qua quỹ đầu tư

Nguồn:https://argibank.com/

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here