Chương 1- Tổng quan về thị trường chứng khoánThị trường chứng khoán
Chương 3: Công ty chứng khoán – Quỹ đầu tư – Công ty quản lý quỹ
– Công ty chứng khoán thực hiện các nghiệp vụ nào
– Quy trình giao dịch chứng khoán
– Giới hạn đầu tư của công ty chứng khoán
– Phương pháp bảo lãnh phát hành chứng khoán? Vai trò của tổ chức bảo lãnh phát hành?
– Quỹ đầu tư dạng đóng, dạng mở? Xác định NAV của CCQ?
– Lợi ích của đầu tư thông qua quỹ đầu tư

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • Minh muon hoc lop nay o dau vạy ban

    binh nguyen February 14, 2020 8:41 pm Reply
  • có giáo trình không bạn cho mình xin với

    lệnh hồ sung February 14, 2020 8:41 pm Reply
  • thì dạy hay lắm thầy ơi!

    minh trọng lê February 14, 2020 8:41 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *