Đăng ký VCB-Mobilebanking trên VCB-iBanking tại nhà [TPCTuan]VCB-Mobile B@nking là dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động, cho phép khách hàng thực hiện nhiều loại giao dịch với thao tác đơn giản, tiện lợi chỉ trên chiếc điện thoại di động.

Điều kiện sử dụng

Có tài khoản thanh toán mở tại Vietcombank;
Đã đăng ký sử dụng dịch vụ VCB-SMS B@nking;
Đăng ký sử dụng dịch vụ VCB-Mobile B@nking của Vietcombank;
Có điện thoại di động có thể kết nối Internet (thông qua GPRS/3G/Wifi) và sử dụng hệ điều hành iOS (từ 8.0 trở lên) hoặc Android (từ 6.0 trở lên) khi tải mới ứng dụng trên các chợ ứng dụng.

Vietcombank:

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *