Đặt lại mật khẩu smart otp cho BIDV Smartbanking– Hướng dẫn sử dụng BIDV Smartbanking
– Nếu bạn bị quên mật khẩu smart otp bạn không cần phải lo lắng vì đặt lại mật khẩu smart otp rất dễ dàng.
– Chú ý: Đừng để lộ mật khẩu Bidv Smartbanking và cho mượn điện thoại của bạn. Rủi ro sẽ mất an toàn giao dịch tài chính sẽ rất cao.

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *