Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng (500)

0
62Nghiệp vụ “Điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN hàng tháng” thuộc lĩnh Thu theo quyết định 959, được sử dụng khi doanh nghiệp điều chỉnh lao động trong các trường hợp sau:
– Báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và BHTN.
– Báo giảm lao động và xác nhận sổ BHXH đối với các trường hợp ngừng việc
– Điều chỉnh lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu hoặc sáp nhập.
– Giải quyết ngừng đóng BHXH đối với đơn vị bị giải thể, phá sản, di chuyển khỏi địa bàn.
– Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất
– Thay đổi điều kiện đóng, căn cứ đóng và mức đóng.
– Đăng ký đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Tham khảo các nghiệp vụ khác
1. Cấp lại sổ do mất, hỏng, thay đổi số sổ, gộp sổ (503)

2. Truy thu BHXH bắt buộc: người lao động có thời hạn ở nước ngoài (500)

3. Truy thu BHXH, BHYT, BHTN: vi phạm pháp luật; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN (500)

4. Cấp thẻ BHYT của người chỉ tham ra BHYT do Xã/Phường quản lý (501)

5. Cấp thẻ BHYT của người chỉ tham ra BHYT do Đại lý thu quản lý (501)
6. Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung ghi trên sổ (503)

7. Hướng dẫn nghiệp vụ điều chỉnh đóng bhxh, bhyt, bhtn theo Quyết định 959.

========================================­===========
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN
Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử E-BH
Website: –
Chuyên trang:
Hỗ trợ & tư vấn Miền Bắc: 1900.55.88.73, Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nguồn:https://argibank.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here