Đưa thẻ ATM vào máy theo chiều nàoyoutube:
web: lethanhtien.com Đưa thẻ ATM vào máy theo chiều nào
Thứ nhất theo chiều mũi tên trên thẻ
Thứ hai đưa mặt thẻ từ xuống dưới

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • Em 17tuổi có thẻ căn cước rồi thì có làm đc thẻ ATM ko a

    Hài TV March 22, 2020 8:29 pm Reply
  • Cmt 1

    Kim Anh Official March 22, 2020 8:29 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *