Được rút 5 triệu đồng/lần tại ATM | VTCVTC | Ngân hàng Nhà nước vừa đưa ra dự thảo sửa đổi và tăng mức hạn mức một lần rút tiền tại ATM lên 5 triệu đồng nhằm đảm bảo không xảy ra tình trạng chờ đợi khi rút tiền.

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *