FBNC – Đăng ký dùng internet banking/quên mật khẩu: Phải đến ngân hàng

All Comments

 • đou mẹ quên mật khẩu tl xàm long gì zậy

  Miền Tây Official February 7, 2020 3:40 pm Reply
 • Lượm cha này ở đâu ra mà hỏi 1 đàng, trả lời 1 nẻo chả liên quan gì hết, buồn

  Navibooks February 7, 2020 3:40 pm Reply
 • hỏi 1 đằng tl 1 lẻo

  Khai Nguyen February 7, 2020 3:40 pm Reply
 • Thằng l** trả lời như c**

  Đạt Nguyễn Tấn February 7, 2020 3:40 pm Reply
 • Hỏi quên mật khẩu thì phải làm sao lại trả lời chức năng. Bó tay

  Đức Đỗ Anh February 7, 2020 3:40 pm Reply
 • Trả lời nhãm vãi hỏi quên mật khẩu tl cm j đâu không

  Lin Ca February 7, 2020 3:40 pm Reply
 • đây là thanh niên làm ở Ngân Hàng????

  Thắng Vũ February 7, 2020 3:40 pm Reply
 • ông này bị gì vậy trời hỏi quên mật khẩu phải làm sao trả lời tào lao

  Truyền Nguyễn February 7, 2020 3:40 pm Reply
 • Trả lời ko đúng vấn đề ji cả

  Tuan Duongvan February 7, 2020 3:40 pm Reply
 • Đăng ký kiểu gì?

  Anh Tú Lê February 7, 2020 3:40 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *