FBNC – Ngân hàng nhà nước yêu cầu không thu thêm phí dịch vụ ATMNgân hàng nhà nước vừa có công văn gửi các tổ chức phát hành thẻ yêu cầu không được thu thêm các khoản phí dịch vụ ATM ngoài biểu phí dịch vụ đã ban hành.

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
www.meme.vn/fbncvietnam
tv.zing.vn/tintucfbnc

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *