Hạnh Phúc Là Đây – Công Đoàn BHXH tỉnh An Giang 2017Tiểu phẩm trong hội thi “Tuyền truyền viên về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2017”
Được trình bày bởi các anh chị Công Đoàn viên thuộc Công Đoàn Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang.

Nguồn:https://argibank.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://argibank.com/bao-hiem

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *