Hướng dẫn đăng ký BHXH 2019Hướng dẫn đăng ký BHXH trên token VNPT-CA.
Chữ ký số VNPT là dịch vụ dành cho doanh nghiệp, nhằm xác thực chữ ký của doanh nghiệp với kho bạc nhà nước mục đích tốt nhất mà chữ ký số VNPT CA đem lại là :
Kê khai thuế qua mạng mà không cần tới chi cục thuế.
Kê khai bảo hiểm xã hội online.
Kê khai thuế hải quan trực tuyến.
Nộp thuế online qua mạng thông qua kho bạc nhà nước.
Đăng ký mẫu dấu qua mạng internet.
– Hotline mua VNPT-CA: 08.8822.9399
– WebSite:
#chu_ky_so_vnpt, #bao_hiem_xa_hoi

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *