Hướng dẫn đăng ký thấu chi tín chấp trên VPBank OnlineThấu chi tín chấp online là sản phẩm của Ngân hàng VPBank cho phép khách hàng được chi tiêu vượt hơn số tiền sẵn có trên tài khoản của khách hàng. Ngân hàng chỉ tính lãi suất trên số tiền khách hàng chi vượt. Tính năng nổi trội của sản phẩm là cho phép khách hàng nhận được tiền chỉ trong vòng 10 phút (trong ngày làm việc) khi đăng ký trên VPBank Online. Xem chi tiết về thấu chi tín chấp online tại:

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *