Hướng dẫn in biên lai chuyển tiền Vietcombank trong Internet Banking – VCB-iB@nkingNhiều bạn không biết lấy lại hóa đơn chuyển tiền hoặc ủy nhiệm chi trên internet banking như thế nào nên mình làm video hướng dẫn các bạn cho nhanh, nếu có nhu cầu hướng dẫn in biên lai ( Ủy nhiệm chi ) của các ngân hàng khác thì liên hệ mình !

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • Lay lại lam sao

    Phuong Nguyen March 22, 2020 7:24 am Reply
  • ngân hàng acb thì sao bạn? chuyển ibanking thì vào đâu in giao dịch

    ngân nguyễn March 22, 2020 7:24 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *