Hướng dẫn mới về thời hạn tham gia thẻ Bảo hiểm y tếNgày 31/01/2018, Bộ Y tế đã có Công văn 742/BYT-BH gửi đến BHXH Việt Nam hướng dẫn về vấn đề thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
Xem chi tiết:

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *