Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu HND – Nhiệt Điện Hải Phòng – Phần 12Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu HND – EVN TPC HAI PHONG (Công ty CP Nhiệt Điện Hải Phòng) – 27/03/2020 – Phần 12

File Excel – Ý chính Toàn bài: http://bit.ly/HND_Excel_4

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 27/03/2020
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Chứng khoán biết Cách Phân tích Công ty

Link Phần 11: https://youtu.be/jc541uzqhu4
Link Phần 13: https://youtu.be/xaK5vcLkYIY

Bùi Huy Hiệp – 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Facebook: https://fb.com/JPierpontBui

Đăng ký Tài khoản Chứng khoán chỗ Mình để nhận được Hỗ trợ Tư vấn Tốt nhất
Mở Trực tiếp hoặc Từ xa – Link: http://bit.ly/MTK_MAS

Khóa học Chứng khoán – Cơ bản cho Người mới Tìm hiểu
1. Học viên học Trực tiếp tại Hà Nội – Link: http://bit.ly/Khoa_hoc_CK_HN
2. Học viên học Online từ Tỉnh xa – Link: http://bit.ly/Khoa_hoc_CK_Online

Đăng ký tham gia Nhóm Chat Chứng khoán Telegram – Định hướng Đầu tư Dài hạn
Link Đăng ký: http://bit.ly/Nhom_Chat_Chung_Khoan

Nguồn: https://argibank.com

Xem thêm bài viết khác: https://argibank.com/chung-khoan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *