Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu NT2 – Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – Phần 1Hướng dẫn Phân tích Cổ phiếu NT2 – PVPower NT2 (Công ty CP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2) – 05/02/2020 – Phần 1

File Excel – Ý chính Toàn bài: http://bit.ly/NT2_Excel_1

Địa điểm: Online
Thời gian: Ngày 05/02/2020
Mục đích: Hướng dẫn Người mới Tìm hiểu Chứng khoán biết Cách Phân tích Công ty

Link Phần 2: https://youtu.be/_Tp7vHLivzE

Bùi Huy Hiệp – 0936080505 (Điện thoại / Zalo / Telegram)
Website: www.ChungKhoanOnline.com.vn
Facebook: https://fb.com/JPierpontBui

Đăng ký Tài khoản Chứng khoán chỗ Mình để nhận được Hỗ trợ Tư vấn Tốt nhất
Mở Trực tiếp hoặc Từ xa – Link: http://bit.ly/MTK_MAS

Khóa học Chứng khoán – Cơ bản cho Người mới Tìm hiểu
1. Học viên học Trực tiếp tại Hà Nội – Link: http://bit.ly/Khoa_hoc_CK_HN
2. Học viên học Online từ Tỉnh xa – Link: http://bit.ly/Khoa_hoc_CK_Online

Đăng ký tham gia Nhóm Chat Chứng khoán Telegram – Định hướng Đầu tư Dài hạn
Link Đăng ký: http://bit.ly/Nhom_Chat_Chung_Khoan

Nguồn: https://argibank.com

Xem thêm bài viết khác: https://argibank.com/chung-khoan

All Comments

  • Thanks đã chia sẻ 🤗

    linh vudang April 26, 2020 2:54 am Reply
  • Hàng điện theo ah HND có lãi bán rồi.. Thanks anh

    Bin Bốp Tv April 26, 2020 2:54 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *