HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SOFT OTP TRÊN INTERNET BANKING SCBNhằm tối ưu hóa phương thức xác thực, đảm bảo an toàn và nhanh chóng cho Khách hàng trong quá trình giao dichh trên eBanking, SCB đã triển khai hình thức xác thực Soft OTP.

Chi tiết liên hệ: 1900 6538 hoặc 1800 545438
#scb #nganhangtmcpsaigon #nganhangbanletotnhatVN

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • Scb co an toan ko. Muon gui ma so mat tíen wa

    Chuong Pham March 26, 2020 2:19 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *