Lấy và nộp sổ bảo hiểm xã hội khi chuyển công ty, sai xót đáng tráchMình xin kể lại sai lầm của mình trongviệc lấy và nộp sổ bảo hiểm xã hội khi chuyển công ty. Hi vọng sẽ có chút gì đó có ít cho mọi người trong vấn đề sổ bảo hiểm xã hội

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • A ơi e cho e hỏi là e nghỉ ngang và cty chưa chốt sổ muốn được chốt sổ vậy cần dem giấy tờ gì theo để được chốt sổ bảo hiểm vậy a

    Ngọc Hoàng February 25, 2020 2:36 am Reply
  • Giống e thiệt

    Khổng Minh February 25, 2020 2:36 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *