Luật Dược 105/2016 & Nghị định 54/2017 liên quan đến hoạt động nhà thuốc – ThS.DS Nguyễn Văn KhảiChương trình TẬP HUẤN NHÂN VIÊN NHÀ THUỐC
Báo cáo viên: ThS.DS Nguyễn Văn Khải – Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Ý tế TP.Hà Nội.
Hà Nội, ngày 20/3/2018

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *