Luật mới qui định từ ngày 01/01/2020 khi gặp CSGT sao đúng cách – Nghị định số 100/2019 – phần 1Nghị định số 100/2019 quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực GTĐB – ĐS có hiêụ lực ngày 01/01/2020 thay thế Nghị đinh số 46/2016.
Đăng ký kênh để hàng tuần nắm các văn bản luật liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ.

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • Ban đêm có bắn tốc độ hok m?

    Cao Đạt vlog March 30, 2020 5:34 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *