MBS Sở Giao DịchCông ty cổ phần chứng khoán MB – Sở giao dịch – tầng 3 – tòa nhà MB số 3 Liễu Giai – Ba Đình – Hà Nội
Đoàn kết – kỷ luật là sức mạnh. Cùng nhau phát triển.
Making private buseness solution! – MBS SGD quyết tâm đi đầu về xây dựng văn hóa doanh nghiệp! – Thinks different!

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • Hay đấy ^^

    Thanh Pham Trung March 19, 2020 11:20 pm Reply
  • Hay quá!

    Hoàng Phương Thúy March 19, 2020 11:20 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *