Một Chủ tịch Hội đồng quản trị bị phạt 60 triệu đồng vì kiêm nghiệm chức danh

0
108

Một Chủ tịch Hội đồng quản trị vừa bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt 60 triệu đồng vì kiêm nghiệm chức danh Tổng giám đốc trong cùng một công ty.

Cụ thể, ngày 08/02/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 67/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Minh Tuấn (quận Đống Đa, TP. Hà Nội).

Theo quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Phan Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và thương mại Việt Nam (CTX) nhưng lại kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc CTX.

Việc kiêm nhiệm này đã vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, nay là khoản 2 Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt ông Phan Minh Tuấn với số tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/mot-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-bi-phat-60-trieu-dong-vi-kiem-nghiem-chuc-danh-331969.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here