Múa Tự Nguyện | BAAT | Tìm hiểu về Bảo hiểm tiền gửi và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam |Nguồn ảnh thumbnail: COP

BAAT – Ngôi nhà âm nhạc – Nơi cảm xúc thăng hoa.
Đội văn nghệ Học viện Ngân hàng
Fanpage:
IG:
YT: www.youtube.com/user/DoivanngheHVNH
✉️bankingacademyartteam@gmail.com
📞Hotline: 0384311555 ( Mr. Khánh)

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *