Nghiệp vụ BHXH điện tử: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộcPhần mềm khai bảo hiểm xã hội điện tử EBH triển khai chính thức theo mô hình IVAN được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký hợp đồng số 04092015/HĐ-BHXH-TSD ngày 07/09/2015.
========================================­===========
CÔNG TY PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÁI SƠN
Phần mềm kê khai bảo hiểm xã hội điện tử E-BH
Website: –
Chuyên trang:
Hỗ trợ & tư vấn Miền Bắc: 1900.55.88.73, Miền Trung, Nam: 1900.55.88.72

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *