Nợ 240 tỷ đồng BHXH, người lao động trắng tayVTC1 | Ở Đà Nẵng nhiều lao động không chỉ mất việc, bị nợ lương, khi doanh nghiệp ôm tiền bỏ trốn, nhiều lao động còn bị mất quyền lợi về bảo hiểm xã hội do chủ trốn đóng.

—-
#VTC1 #thờisự #Tintức24h

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • Mác lừa từ công ty cho đến bảo hiểm công nhân thiệt thòi thôi.

    Mít Trân March 23, 2020 1:03 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *