Nộp thuế điện tử trên Internet Banking của AgribankQuy trình thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử qua Internet Baning của Agribank như sau:
Bước 1: Khách hàng mở tài khoản thanh toán tại Agribank
Bước 2: Khách hàng thực hiện đăng ký và sử dụng dịch vụ Internet banking đồng thời đăng ký bổ sung dịch vụ nộp thuế điện tử qua Internetbanking của Agribank.
Bước 3: Khách hàng thực hiện giao dịch nộp thuế qua địa chỉ:

Nguồn:https://argibank.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://argibank.com/hoat-dong-argibank

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *