Nộp thuế điện tử – Trình ký giấy nộp tiềnHướng dẫn trình ký giấy nộp tiền trên kekhaithue.gdt.gov.vn
Có thể trình ký GIẤY NỘP TIỀN và GIẤY NỘP TỀN NỘP THAY.
Để biết chi tiết hơn về cách lập giấy nộp tiền và giấy nộp tiền nộp thay các bạn hãy xem các video trước.
Tải đăng ký của các ngân hàng tại
Cấu hình Firefox, Chrome khai thuế
Download HTKK mới nhất
Download iTaxViewer mới nhất
website hướng dẫn
facebook
youtube

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *