NVKT: HD HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ VAY NỢ (TK3411) VÀ THAO TÁC TRÊN PMKT MISA1. Giải thích các thuật ngữ
2. Nguyên tắc hạch toán
3. Hướng dẫn vay cá nhân
4. Hướng dẫn vay tổ chức
5. Hướng dẫn các nghiệp vụ cụ thể
6. Hướng dẫn xem báo cáo

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *