P2 Cách thiết kế Bảng minh họa ,Đủ sức thuyết phục khách hàngỞ Phần 1 .Đã gửi đến Anh chi về các sai lầm hay gặp khi chạy BMH . ở P2 này .Mình sẽ cùng giới thiệu đến mọi người cách thiết kế một BMH đủ sưc thuyết phục khách hàng.

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • rất cụ thể. ủng hộ video của anh

    Bảo Huân Biện March 22, 2020 7:40 am Reply
  • Nó phải phụ thuộc vào ông mua quyền lợi nhiều hay ít. Ông mua nhiều sp bổ sung thì lấy đâu lãi nếu ko đóng thêm phí. Còn tùy theo nhu cầu bảo vệ. Ông ma số bảng minh họa để lừa khách à.

    Funny Family March 22, 2020 7:40 am Reply
  • rất tuyệt vời

    Chính Tài March 22, 2020 7:40 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *