Phải hoàn trả phí dịch vụ tin nhắn thu sai | VTC

0
10VTC | Thông tư của Bộ TT và TT, các nhà cung cấp chỉ được cung cấp dịch vụ khi có sự đồng ý của người dùng và xây dựng công khai dịch vụ, có xác nhận bằng văn bản.

*
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:

Nguồn:https://argibank.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here