Ra đời của dịch vụ Internet BankingCó thể nói, tiến trình cải tiến công nghệ với sự ra đời của dịch vụ Internet Banking và dòng sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa E-plus với những ưu điểm vượt trội đã đánh dấu một bước phát triển mới của Viet Capital Bank trên con đường hoàn thiện mô hình hoạt động theo hướng hiện đại, chuẩn mực và khai thác tối đa các giá trị tiềm năng, trở thành người bạn tin cậy, giúp khách hàng thực sự tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của mình.

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *