Thanh toán bằng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking để mua trà sữaThanh toán bằng QR Pay trên ứng dụng Mobile Banking để mua trà sữa tại sao không? Chỉ cần quét mã QR, khách hàng đã có thể thanh toán một cách tiện lợi và nhanh chóng.

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *