Thanh tra bảo hiểm xã hội và cách giải trình

3
71Tham gia BHXH là quyền lợi chính đáng của người lao động. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, việc áp dụng các quy định mới về mức đóng và đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc gây nên một áp lực không nhỏ với các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Việc thanh tra BHXH sẽ tập trung vào 2 điểm giải trình

+ Mức lương đóng bảo hiểm xã hội và mức thực nhận của người lao động
+ Số người tham gia bảo hiểm xã hội và số lao động của doanh nghiệp dựa trên tờ khai quyết toán thuế TNCN

Các bạn cùng tham khảo live stream nhé.

Nguồn:

#Bảo_hiểm_xã_hội #BHXH #Trần_Tuấn

Nguồn:https://argibank.com/

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here