Thấu chi: Được tiết kiệm thời gian, phải bảo mật thông tin tài khoảnNhững tư vấn của chuyên gia ngân hàng về dịch vụ thấu chi, bản chất vẫn là một hình thức vay vốn, dù tiết kiệm thời gian về thủ tục vay và trả nợ hơn các loại hình vay vốn thông thường khác nhưng người vay phải cẩn thận hơn để bảo mật thông tin tài khoản.

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *