Thẻ ATM "lên ngôi", tiền mặt bị từ chốiVTC Now | Tính đến cuối tháng 10/2019, số lượng thẻ ATM đang lưu hành đạt hơn 98 triệu thẻ. Do vậy, đến năm 2020, Ngân hàng nhà nước ban hành chỉ thị mới liên quan đến thanh toán qua tín dụng.

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • Phí còn cao quá chỉ tiện lúc vội thôi

    Thới Nguyễn Xuân March 17, 2020 6:00 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *