Thời gian giao dịch chứng khoán kéo dài đến 15hMỗi ngày một con số trong chương trình bản tin trên FBNC tối nay, chúng tôi muốn nhắc đến con số 45. Đó là số phút tăng thêm thời gian giao dịch chứng khoán trên sàn HNX

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *