Thống nhất chỉ có một Sở Giao dịch chứng khoán Việt NamThảo luận về dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi) tại phiên họp ngày 12/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất nhiều nội dung quan trọng, trong đó có quy định chỉ có 1 Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam đặt tại trung tâm tài chính quốc gia do Chính phủ quyết định.

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *