Tin nổi bật: Agribank phá sản, Phú Trọng chiếm đoạt tiền của Nhân dân,…Hội AEDC Bình luận những tin tức, sự kiện nỗi bật diễn ra tại VN.
LS Lê Công Định nói về “Làn sóng bỏ đảng và hiện tình chính trị VN”

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *