Tra cứu thông tin hợp đồng bảo hiểm Chubb Life



Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) là thành viên của Chubb (trước đây là tập đoàn ACE) – tập đoàn bảo hiểm tài sản và trách nhiệm lớn nhất thế giới được niêm yết trên thị trường chứng khoán, hoạt động tại 54 quốc gia. Ngày 14/1/2016, tập đoàn ACE hoàn tất thương vụ mua lại Chubb và đưa vào sử dụng tên Chubb trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, ACE Life chính thức trở thành Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (‘Chubb Life Việt Nam’) vào ngày 04/04/2016.

Nguồn:https://argibank.com/

All Comments

  • Tôi muốn vào tin hóa đơn điện tử của tôi

    nong hue March 30, 2020 8:14 am Reply
  • Tôi muốn kiểm tra số hd của tôi

    thủy Bùi thế March 30, 2020 8:14 am Reply
  • kiem tra bang cach nao.khach hang chubb

    haidang Nguyenthihaidang March 30, 2020 8:14 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *