VN Index 'đo sàn', chứng khoán bốc hơi 3,6 tỉ USD

All Comments

  • Con ban nuoc

    vợ là số1 March 29, 2020 1:35 pm Reply
  • có giảm xuống 1 nó cũng ko quan tâm vì nó ăn tiền trộn cứt của china ngập mồm rồi

    toan le7 March 29, 2020 1:35 pm Reply
  • Chết dồi

    tea Pamela March 29, 2020 1:35 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *