Vô hiệu những mánh khóe hack thông tin và tiền trong ATM | ANTVANTV | Vô hiệu những mánh khóe hack thông tin và tiền trong ATM.
Làm giả thẻ ATM để chiếm đoạt tài sản của người dân là loại tội phạm công nghệ cao, có sự liên kết giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài. Vì sao, trong một thời gian dài, các thủ đoạn tinh vi này của các đối tượng vẫn tiếp diễn?.
Nguồn ANTV.

Nguồn:https://argibank.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *